Jdi na obsah Jdi na menu
 


DILEMA - AKO KŔMIŤ PSA?
 

Široká ponuka krmív vyvoláva čoraz viac nejasností. Za veľkou mlákou je situácia natoľko neprehľadná, že to vedie k vzniku rôznych inštitúcií, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkom zorientovať sa v tej lavíne informácií ohľadne krmív pre zvieratá. V nasledovnom príspevku sa vám pokúsime rozčleniť tento problém na témy, informácie o použitých základných surovinách pri výrobe a, samozrejme, neobídeme ani poznatky o správnom kŕmení domáceho miláčika. Jednotlivé časti vám dajú odpovede na väčšinu najčastejšie kladených otázok ohľadne krmív, ale aj ďalších s tým súvisiacich potrieb. Ak však aj po prečítaní tohto príspevku nebudete mať v niečom úplne jasno, pokojne sa so svojou otázkou môžete obrátiť na Petfood Institute (questions@petfoodreport.com), kde vám zaručene poradia pri riešení každého problému.

 


Petfood Institute (inštitút krmív pre zvieratá) je zväz spájajúci väčšinu  výrobcov krmív pre psov a mačky v Amerike. Jeho prvoradým cieľom je pomáhať spotrebiteľom pri vhodnom výbere krmiva pre svoje zviera. Svetom totiž zavládla dilema, či súčasné kŕmenie psov nie je tak trochu aktom nanútenia. Človek sa totiž stravuje podľa spontánnych chutí. A pes ako živý tvor má takéto chúťky zaručene tiež, ibaže v jarme človeka si ich nedokáže splniť, čiže je odkázaný na odhad a výber svojho pána.

Výber domáceho miláčika je nesporne veľmi vážnym rozhodnutím, ale ak už  si toho psa zadovážime, tak by sme v záujme jeho zdravia a plnohodnotného života nemali zabúdať ani na vážnosť voľby a spôsobu jeho kŕmenia.

Veterinárni lekári sa zhodujú v tom, že od chvíle, kedy sa rozšírilo užívanie vopred vyrobených krmív, žijú domáce zvieratá svoj život dlhšie a zdravšie. Vývoju tohto druhu potravy predchádzal výskum, ktorý prebiehal niekoľko desaťročí. Bola to nemalá práca, kým sa podarilo zabezpečiť pre psov ich vlastné stravovacie vlastnosti.

 

Čo sa myslí pod pojmom úplná a vyrovnaná?

V porovnaní s viacerými ľudskými potravinami sú v krmivách pre psov a mačky použité suroviny, ktoré sú pre nich ojedinelé. S prívlastkom „úplná a vyrovnaná“ sú označované tie krmivá, ktoré Association of American Feed Control Officials (AAFCO, alebo iná európska inštitúcia) dôkladne preskúmala, aby zložením vyhovovali a zodpovedali stravovacím nárokom psov a mačiek.

 

Čo znamená označenie, že výrobok bol otestovaný kŕmnymi pokusmi?

Výrobca krmív môže testovať hodnotu svojich výrobkov dvoma spôsobmi. Prvý spôsob sa opiera o testy vyvinuté AAFCO, čiže na zvieratách sa prevádzajú kŕmne pokusy, čím sa zisťuje, či daný produkt vyhovuje globálnym stravovacím potrebám zvierat. Počas testov sú

zvieratá po dobu šesť mesiacov kŕmené vybraným krmivom a neustále sa kontroluje ich zdravotný stav, ako aj rôzne fyziologické premeny. Takto testované krmivá majú na svojich etiketách uvedený väčšinou nasledovný slogan: Kŕmne pokusy preukázali, že krmivo „XY“ zabezpečuje úplnú a vyrovnanú potravu v každom veku.


Akými inými testmi sa ešte skúma, či dané krmivo je vhodné pre psa alebo mačku?

Popri kŕmnych pokusoch mnoho výrobcov využíva výskumníkmi zostavené tabuľky hodnôt krmiva, ktorými sa ľahko môžu presvedčiť o tom, či ich výrobky zodpovedajú potrebám zvierat v ich rôznych životných (vekových) etapách. Na etiketách takto testovaných krmív nájdete uvedenú vetu: Krmivo „XY“ svojim zložením zodpovedá nutričným hodnotám na rôzne životné obdobia vyvinutými AAFCO (alebo inou podobnou európskou inštitúciou).

 

NÁZVY VÝROBKOV A ETIKETY

Tak ako u potravín určených ľuďom, tak aj u krmív pre zvieratá sú povinné a žiaduce vhodné etikety. Okrem názvu a určenia produktu musia byť uvedené aj obsiahnuté základné prvky a garantované zloženie krmiva.

 

Možno podávať psovi potravu určenú mačkám?

Aj keď sa to nezdá, psy a mačky majú rozdielne stravovacie potreby, preto si vyžadujú vhodné krmivo. Mačky nie je vhodné kŕmiť krmivom pre psov, nakoľko to nezabezpečuje tie základné prvky, ktoré zdravá mačka potrebuje. V krátkosti povedané, krmivo pre psov zodpovedá ich stravovacím nárokom a potrava pre mačky je vyvinutá tak, aby uspokojila stravovacie potreby mačiek.

 

Ak je na etikete krmiva uvedené, že to obsahuje „hovädzie“ alebo „kuracie“ mäso, koľko percent granulátu v skutočnosti aj obsahuje tieto suroviny?

Jednotný zákon určuje, že pomer surovín v krmivách musí byť uvádzaný v klesajúcom poradí v súvislosti s váhou. Teda ak je na etikete uvedené v zložení na prvom mieste kuracie mäso, tak obsah tejto suroviny je v krmive väčší, než obsah ostatných surovín.

 

Je možné, aby výrobcovia krmív používali pri výrobe rôzny balast (prebytočné suroviny), čím by zvýšili hmotnosť produktu?

Toto je naivná hlúposť, ktorú začali šíriť chovatelia odporujúci kŕmeniu granulovanou potravou. Žiaden výrobca by kvôli nepatrnému zisku na takomto klamaní zákazníka neriskoval svoje renomé. Ako už bolo spomenuté, zloženie a hodnota daného krmiva sú výsledkom niekoľkoročného výskumu, ktorý je pred uvedením výrobku na trh preverený nezávislou inštitúciou. Pridávanie balastu pri výrobe je ľahko odhaliteľný proces, pretože hodnoty takto vyrobeného krmiva by sa diametrálne odlišovali od pôvodných. Výrobcovia krmív zaručene nepridávajú do svojich produktov žiadne zbytočné suroviny (aspoſ tí, ktorým záleží na zdraví zvierat).

 

Čo to znamená: rozloženie základných prvkov?

Mnohí žijú v omyle, že výrobcovia krmív rozkladajú základné prvky, čím chcú vytvoriť ilúziu o vyššej koncentrácii vybraných základných prvkov. Producenti krmív sú povinní označiť svoje výrobky platnými údajmi, ktoré podliehajú prísnym úradným predpisom. Rovnako ako v prípade potravín pre ľudí, aj na krmivách pre zvieratá musia byť uvedené základné suroviny, ktoré obsahuje celok. Každá základná surovina (prvok) má určenú úlohu a slúži istému vyživovaciemu cieľu.

 

Aký má význam pojem „garantované zloženie“?

Garantované zloženie je úradne predpísaná požiadavka každého krmiva. Ide o pojem, ktorý informuje o minimálnej alebo maximálnej hodnote najdôležitejších surovín. Napríklad, o minimálnom obsahu bielkovín, alebo maximálnom obsahu vody...

 

Ako možno zistiť iba podľa etikety, v akom množstve je v danom krmive obsiahnutá vybraná základná surovina (prvok)?

Znie to šokujúco, ale predpisy na označovanie krmív pre zvieratá sú omnoho prísnejšie, ako je tomu v prípade potravín určených ľuďom. Napríklad, v „čučoriedkovej pusinke“, ktorá je lahôdkou pre človeka, nájdete leda tak hŕstku čučoriedok. V krmive pre psov s označením prítomnosti hovädzieho mäsa však musí byť hovädzina obsiahnutá až na 95%. V krmivách, ktoré majú na etikete uvedené „kuracia večera“ alebo „obsahuje baranie mäso“, musia mať v zložení iba 25% týchto surovín, zatiaľ čo tie s označením „kačacia a zemiaková večera“ musia obsahovať po 25% z oboch uvedených prvkov. V prípade zemiakov je dokonca stanovená spodná hranica, ktorá nikdy nemôže klesnúť pod 3%. Krmivá, ktoré majú na svojich etiketách uvedené „s hovädzím mäsom“ (alebo s inou surovinou), podliehajú predpisom, podľa ktorých musia obsahovať minimálne 3% hovädziny (prípadne inej uvedenej základnej suroviny). Ak na etikete stojí, že krmivo je „s príchuťou kuraciny“, tak sa vyžaduje iba toľko ochucovacieho prostriedku, aby to zviera cítilo ako kuracinu. Čiže v tomto prípade človek nemusí vôbec posúdiť rozdiel.

 

STRAVOVACIE NÁVODY

 

Prečo treba sledovať stravovací návod, ktorý sa nachádza na obaloch krmív?

Stravovací návod krmív je vždy vypracovaný konkrétne pre dané krmivo, pričom sa pri zostavovaní berie do úvahy plemeno zvieraťa, jeho vek a aktivita. Zvyšovanie alebo znižovanie kŕmnych dávok podľa skúseností s inými výrobkami totiž nemusí bezpodmienečne zabezpečovať dôkladný prísun potravy pre zviera. Obezita nie je iba neresťou ľudí. Poniektoré z domácich zvierat môže mať tiež sklony k tomu, aby jedlo viac, keď už má k tomu príležitosť. Kŕmne dávky zostavujú výrobcovia tak, aby zabránili prehnanej žravosti psov. Prekrmovanie spôsobuje nadváhu aj u zvierat a odtiaľ je to už iba na krok k zdravotným ťažkostiam.

 

Existujú výrobcovia krmív, ktorí sa snažia o to, aby zákazníci podávali svojim zvieratám viac, prípadne menej krmiva?

Každý významnejší výrobca potravín pre zvieratá vykonáva výskum v záujme toho, aby zabezpečil vhodné dávkovanie svojho krmiva. Prevádzaním rôznych výpočtov stanovuje optimálnu dávku. Samozrejme, návrhy dávok sa môžu líšiť v závislosti od zloženia, prípadne energetickej alebo nutričnej hodnoty krmiva. Ak chovateľ nevie, koľko z danej potravy by mal podávať svojmu psovi, odporúča sa pridržiavať výpočtov výrobcu, alebo sa poradiť s veterinárom.

 

Možno podávať psovi zbytky ľudskej stravy?

Nakoľko je krmivo vytvorené tak, aby bolo jediným zdrojom potravy pre zdravé zviera, niet žiadnej rozumnej potreby, aby sa jeho „jedálny lístok“ vylepšoval zbytkami varenej stravy z jedálneho stola ľudí. Môže to spôsobiť dokonca galibu v podobe zdravotných problémov. Vo väčšine zvyškov ľudskej stravy je príliš veľa cukru, soli, masti alebo inej doplnkovej látky, ktorá psovi zaručene neprospieva. Nehovoriac o tom, že isté ľudské požívatiny ako, napríklad, u psov čokoláda a u mačiek cibuľa, môžu vyvolať ochorenia s nedozernými následkami.

 

Aký je najlepší spôsob, keď chce človek prejsť z jednej značky krmiva na druhú?

Ak sa rozhodnete pozmeniť stravovací kolobeh svojho miláčika, tak to preveďte pod dohľadom veterinára, pomaly a postupne. Zavedenie náhlych zmien v stravovacích návykoch psa totiž môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a iné zdravotné problémy. Ak hodláte prejsť na inú značku krmiva, najprv z neho primiešajte malé množstvo do obvyklej potravy. V nasledujúcich 3 – 5 dſoch postupne navršujte množstvo nového krmiva. Po prekonaní prechodného obdobia si už zviera samo zvykne na nový druh potravy.

 

Odkiaľ sa možno dozvedieť, či má pes nadváhu, a potrebuje tým pádom špeciálny jedálny lístok?

Ak ste zvedavý na všeobecný zdravotný stav svojho miláčika vrátane toho, či má alebo nemá nadváhu, mali by ste navštíviť veterinára. Keď má zviera chudnúť, tak veterinárny lekár vie najlepšie zastaviť zmenu v stravovacích návykoch, prípadne zvoliť nové vhodné krmivo. V záujme vyhnutiu sa obéznosti zvieraťa je rozumné zamedziť mu prísun zvyškov potravín s vysokým obsahom cukru alebo tukov.


 

Ako sa dá dozvedieť viac o správnom kŕmení zvieraťa?

Môžete to konzultovať s veterinárom, ale dnes už mnoho výrobcov krmív prevádzkuje aj bezplatnú telefonickú linku so zákazníckym servisom. Ak máte otázky v súvislosti s daným výrobkom, takéto telefónne číslo môže predstavovať najľahšie riešenie. Značnú pomoc poskytuje taktiež internet. Dnes už takmer každý výrobca krmív má svoju webovú stránku, kde človek nájde všetko potrebné.

 

ZÁKLADNÉ SUROVINY

Výrobcovia krmív používajú množstvo surovín poľnohospodárskeho charakteru. Sem patrí mäso, hydina, morské tvory, rôzne plody, osivá... Výnimkou však nie je ani odpad, ktorý vzniká pri výrobe potravín určených ľuďom.

V záujme výživnej hodnoty a trvanlivosti sa do krmív pridávajú vitamíny, minerály a konzervačné látky. Všetky základné suroviny krmív, ako aj ich použitie na výrobu potravy pre zvieratá schvaľuje FDA (obdoba štátnej potravinovej a veterinárnej správy) a USDA (ministerstvo pôdohospodárstva USA). Akékoľvek priemyselné využitie surovín bez povolení týchto inštitúcií je nemožné.

 

Obsahujú krmivá umelé farbivá a do akej miery sú tieto bezpečné?

Áno, pri výrobe mnohých krmív sa používajú umelé farbivá. Tu bdie nad bezpečnosťou už spomenutá FDA, ktorá v USA schvaľuje používanie umelých farbív nielen v krmivách pre zvieratá, ale aj v potravinách pre ľudí.

 

Čo je to živočíšny odpad?

Ak to chceme poſať zjednodušene, tak sa jedná o také časti zvierat, ktoré človek nekonzumuje. Za živočíšny odpad sa však považuje aj červené mäso u hydiny, ktorá je cielene chovaná pre získanie bieleho mäsa. Živočíšny odpad sa v mysliach ľudí usadil ako niečo odporné, ale v skutočnosti je to veľmi dôležitý zdroj bielkovín, uhľohydrátov, vitamínov, minerálov a esenciálnych aminokyselín. Využitie živočíšneho alebo rastlinného odpadu, samozrejme, podlieha prísnej kontrole, ktorá zabezpečuje, aby nešlo vskutku o odpad, ale o výživné zložky.

 

Aké sú krmivá na báze spracovaných bielkovín a sú vôbec bezpečné?

Tak ako väčšina surovín, aj spracované a upravované suroviny sú bezpečné, takže ich využitie pri výrobe krmív je povolené. Spracovávanie je proces, počas ktorého sa zo základných surovín získajú bielkoviny a tuky. Prebieha to tak, že tieto suroviny sa varia pri neobyčajne vysokej teplote. Na konci procesu zostáva masa bohatá na bielkoviny a minerály. Práve táto masa je dôležitým zdrojom živín pri výrobe krmiva.

 

Vraj sa pri výrobe krmív používa aj mäso psov a mačiek.

Kolosálna hlúposť a lož! Výrobcovia krmív sú si plne vedomí toho, ako vrúcne milujú ľudia svojich maznáčikov, a preto má každý extra zvýšenú kontrolu toho, aby sa do ich produktov ani náhodou nedostala žiadna časť psa alebo mačky. Pre zamedzenie takéhoto prípadu si vypracovali prísne špecifikácie s možnosťou priamej kontroly u dodávateľov, od ktorých suroviny nakupujú. Ide o akýsi zvýšený akt kontroly, aby sa vo výrobe objavili iba žiadané suroviny.

 

Nie tak dávno boli média plné choroby šialených kráv, dnes svetom trasie vtáčia chrípka. Môžu tieto vírové ochorenia ohroziť psov, keď sa im podáva krmivo s obsahom hovädziny a hydiny?

Odpoveď je jednoduchá – nie je to možné. Prísny proces kontroly pri výbere surovín okamžite vyradí mäso postihnutých zvierat, takže to sa v procese výroby krmiva zaručene neobjaví.

 Používa sa pri výrobe krmív konské mäso?

V Spojených štátoch amerických, ako aj vo vyspelých krajinách Európy, sa kone nechovajú s potravinárskymi cieľmi. To znamená, že konské mäso sa v krmivách pochádzajúcich z týchto štátov zaručene nenachádza.

 

Aké konzervačné látky sa používajú pri výrobe krmív a môžu nejako uškodiť domácim miláčikom?

V krmivách sú tie isté konzervačné látky ako v potravinách určených ľuďom. Sú to otestované, úradne schválené zložky, ktoré sa využívajú iba v malom množstve, a o ich nezávadnosti nemožno pochybovať. Ich zmysel využitia v krmivách pre zvieratá je vlastne ten istý, ako u potravín určených pre ľudí – aby si zachovali čerstvosť. Zabraſujú rýchlemu skazeniu potravy. Nikomu, snáď, netreba zdôrazſovať, že spotreba skazenej potravy zaručene spôsobí zdravotné ťažkosti ako u človeka, tak aj u zvieraťa

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář